Förtroendevalda i Nässjö kommun

Övrigt (11 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, förbund i kommunen.

Namn
Mediacenter Jönköpings län
Gode män enl fastighetsbildn. Lagen
Gode män jordbruk el. skogsbruk
Nämndemän
Höglandets räddningstjänstförbund, direktion
Höglandsförbundet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala pensionärsrådet
Stiftelsen Träcentrum
Familjerättsnämnden
Höglandets kommunalförbunds beredning för utbildning