Förtroendevalda i Nässjö kommun

Bolag (9 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Bostadsstiftelsen Annebergshus
Citynätet i Nässjö AB
Fastighets AB Linden
Nässjö Affärsverk AB
Nässjö Affärsverk Elnät AB
Nässjö kommuns Industribyggnads AB
Nässjö Näringsliv AB
Pigalle AB
Örnen i Nässjö AB