Förtroendevalda i Nässjö kommun

Nämndernas utskott (6 st)

Styrelse och nämnders utskott.

Namn
Kommunstyrelsens utskott I
Kommunstyrelsens utskott II
Barn- och utbildningsnämndens utskott för barnomsorg-grundskola
Barn- och utbildningsnämndens utskott för gymnasiet
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens individutskott