Förtroendevalda i Nässjö kommun

Ted Sandstedt (KD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnd Ersättare 2018-01-01 - 2022-12-31