Förtroendevalda i Nässjö kommun

Carl Dohlsäter (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0380-107 49 (bostad)
070-607 19 60 (mobil)

Postadress:
Kulebo Liljedalen 1 571 94 Nässjö
(bostad)

E-post:
carl.dohlsater@nassjo.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fastighets AB Linden Ledamot 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-14 - 2022-10-15
Parlamentarisk nämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2019-03-28 - 2022-10-14
Valnämnd Ersättare 2019-04-25 - 2022-12-31